Highlights

Ταύτιση απόψεων Ανδρέα Μαυρογιάννη και ΣΤΟΚ για το Αγροτικό Ποδόσφαιρο

by: poH7el9e

0

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΣΤΟΚ αποτελούμενη από τους κ.κ. Μαρίνο Τιμοθέου (Πρόεδρο), Γιαννάκη Κωνσταντίνου (Αντιπρόεδρο), Χριστάκη Γεωργίου (Γενικό Γραμματέα) και Ανδρέα Χριστοφή (Μέλος), συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του Εκλογικού Επιτελείου του Υποψήφιου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, αποτελούμενη από τον κ. Ανδρέα Ασσιώτη και την κα Έφη Ξάνθου.

Το Εκλογικό Επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δ.Σ. της ΣΤΟΚ για συνάντηση με θέμα τη συζήτηση του Υπομνήματος που απέστειλε το Δ.Σ. σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αγροτικό Ποδόσφαιρο. Το Υπόμνημα εστάλη από το ΔΣ της ΣΤΟΚ σε επτά Υποψηφίους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το Επιτελείο του Α. Μαυρογιάννη απάντησε γραπτώς και διευθέτησε σχετική συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε λεπτομερής συζήτηση για όλα τα προβλήματα του Αγροτικού Ποδοσφαίρου τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στο σχετικό Υπόμνημα.

Το ΔΣ της ΣΤΟΚ εκφράζει την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της συζήτησης, αφού διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων με τις άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη νέα κυβέρνηση, για την άμεση στήριξη του Αγροτικού Ποδοσφαίρου.

Οι θέσεις του Υποψηφίου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, οι οποίες στάλθηκαν γραπτώς πριν τη συνάντηση, έχουν ήδη προωθηθεί σε όλες τις Ομοσπονδίες μέλη της ΣΤΟΚ.

Σημαντικότατο γεγονός ήταν η ενημέρωση, ετοιμότητα και αμεσότητα του Επιτελείου του Α. Μαυρογιάννη επί του συγκεκριμένου θέματος και ενδεικτική των παραπάνω ήταν και η διάρκεια της συνάντησης η οποία ξεπέρασε την 1.5 ώρα.

Ακόμη, χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμεσότητας και ετοιμότητας ήταν το γεγονός ότι επί τόπου βρέθηκε λύση για δύο συγκεκριμένα ζητήματα κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό ενόψει και της συνέχειας.

Μάλιστα, όσον αφορά σε δύο από τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν το Επιτελείου του Α. Μαυρογιάννη ζήτησε περισσότερες πληροφορίες ούτως ώστε να να βρεθεί σε θέση να δώσει λύσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα  δύο προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν ήταν  α) Η κάλυψη του κόστους για τη γραμματειακή υποστήριξη των Ομοσπονδιών μελών και β) η  διαχείριση υφισταμένων γηπέδων τα οποία χτίστηκαν με τη στήριξη του ΚΟΑ.

Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε και την αναλυτική απάντηση από πλευράς Επιτελείου του Α. Μαυρογιάννη: 

Προς
Δ.Σ. ΣΤΟΚ

Αγαπητοί,

Αναγνωρίζουμε την σημαντική προσφορά σας στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία του τόπου
μας, με το έργο και την δράση σας μέσα από το αγροτικό ποδόσφαιρό, για την οποία σας
ευχαριστούμε.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία με σωστό προγραμματισμό και ενέργειες
πρέπει να επιλυθούν. Γι’ εμάς η στήριξη της πολιτείας είναι σημαντική και αναγκαία, τόσο για την
επίλυση των προβλημάτων, όσο και για την ανάπτυξη του έργου και της προσφορά σας στο αγροτικό
ποδόσφαιρό και κατ’ επέκτασή στην ίδια την κοινωνία.

Αναγνωρίζοντας ακριβώς τη σημασία, το ρόλο και την προσφορά του αθλητισμού στην κοινωνία,
στο πρόγραμμα διακυβέρνησής μας υπάρχουν ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις για όλο το
φάσμα του αθλητισμού. Θέσεις που με συζήτηση με τους φορείς του αθλητισμού, είμαστε έτοιμοι
να εμπλουτίσουμε.

Ειδικά για τον ερασιτεχνικό και κοινωνικό αθλητισμό, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και την σημασία
τους, έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμα διακυβέρνησης ενότητα με τις θέσεις μας. Στη δική μας
αντίληψη, τα τοπικά αθλητικά σωματεία και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελούσαν διαχρονικά
και εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης του αθλητισμού στον τόπο μας.

Για αυτό το λόγο προτείνουμε:
➢ Τη διασφάλιση και ενίσχυση του ρόλου των τοπικών αθλητικών Σωματείων.
➢ Τη διασφάλιση του νομικού καθεστώτος των αγροτικών Ομοσπονδιών, την ένταξή τους
σε ένα ενιαίο πλαίσιο και την παροχή των αναγκαίων μέσων για την καλύτερη
διεκπεραίωση της αποστολής τους.
➢ Την Ενίσχυση της διά βίου άθλησης.
➢ Την ενίσχυση και ενημέρωση για τα προγράμματα του θεσμού Αθλητισμός για Όλους
(ΑΓΟ). Αξιοποίηση και εμπλοκή των τοπικών Συλλόγων στα προγράμματα του ΑΓΟ.
➢ Την ενίσχυση των φορέων του κοινωνικού αθλητισμού.
➢ Την ενίσχυση των ερασιτεχνικών Σωματείων και Ομοσπονδιών που καλλιεργούν τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό με συγκεκριμένες θέσεις.
➢ Την οικονομική και τεχνική βοήθεια από τον ΚΟΑ σε όσα ερασιτεχνικά Σωματεία
διατηρούν Ακαδημίες.
➢ Προγράμματα από τον ΚΟΑ για αθλήματα χαμηλού κόστους, πέραν του ποδοσφαίρου,
με συγκεκριμένο οδικό χάρτη για καλλιέργεια και ανάπτυξή τους από τα ερασιτεχνικά
Σωματεία.
➢ Ολοκληρωμένο σχεδιασμό αθλητικών υποδομών για ενίσχυση του κοινωνικού και
ερασιτεχνικού αθλητισμού, σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, συμφωνούμε με την πλειοψηφία των θέσεων σας.
Συμφωνούμε με την εισήγηση σας για πλάνο για το αγροτικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα πρέπει να
καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού. Στην διαμόρφωση του πρέπει να συμμετάσχουν όλοι
οι αρμόδιοι φορείς του αθλητισμού, όπως επίσης και επιστήμονες, καθορίζοντας τους στόχους, τα
χρονοδιαγράμματα την διάρκεια, τους ελέγχους κλπ.

Συμφωνούμε επίσης ότι είναι αναγκαία η αύξηση της κρατικής χορηγίας για ουσιαστική στήριξη του
αγροτικού ποδοσφαίρου, αυτή θα πρέπει όμως να γίνει μέσα από μελέτη και να είναι στοχευμένη
στις πραγματικές ανάγκες των ομοσπονδιών και των σωματείων.

Μας βρίσκει σύμφωνους η προσέγγισή σας για ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να βοηθηθούν
οι νέοι να συνεχίσουν να αθλούνται, για όσο χρόνο υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.
Η διαιτησία στην επίλεκτη κατηγορία, επιχορηγείται από την ΚΟΠ. Η διεκδίκηση για επιχορήγηση
της διαιτησίας στα τοπικά πρωταθλήματα πρέπει να γίνει από την ΚΟΠ ή να συζητηθεί στην
συζήτηση για αύξηση της χορηγίας προς το αγροτικό ποδόσφαιρό.

Για το θέμα της κάλυψης των εξόδων των γραμματειακών λειτουργών των ομοσπονδιών, αυτό
καλύπτεται από την θέση μας για παροχή των αναγκαίων μέσων για την καλύτερη διεκπεραίωσής
της αποστολής των ομοσπονδιών.

Για τους απινιδωτές και ότι άλλο έχει να κάνει με την υγεία, των αθλητών, διαιτητών και φιλάθλων
στα στάδια, αυτό αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.
Για την κάλυψη των δελτίων υγείας των αθλητών του αγροτικού ποδοσφαίρου μέσα από το ΓΕΣΥ, η
θέση μας είναι ότι, για τους ποδοσφαιριστές που είναι μέλη του ΓΕΣΥ, οι εξετάσεις για έκδοση των
δελτίων υγείας τους μπορεί και πρέπει να καλύπτεται από το ΓΕΣΥ. Το επιχείρημα ότι τέτοιού είδους
υπηρεσίες φροντίδας δεν είναι ιατρικά αναγκαίες και ότι είναι εκτός φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ δεν
ευσταθεί.

Στους στόχους και στην φιλοσοφία του ΓΕΣΥ περιλαμβάνεται και η πρόληψη και η
προληπτική παροχή υπηρεσιών ιατρική φροντίδας. Με την πρόληψη εξοικονομούνται χρήματα στην
υγεία και η κοινωνία είναι πιο υγιής. Γι’ αυτό και εάν οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέπουν, θα
διεκδικήσουμε την δημιουργία ενός μηχανισμού, όπου θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα των
εξετάσεων αλλά και η γνώμη του προσωπικού ιατρού ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό του αθλητή για
την έκδοση των δελτίων υγείας των ποδοσφαιριστών που είναι μέλη του ΓΕΣΥ, για να καλύπτεται
από το ΓΕΣΥ.

Για το θέμα τον περιφερειακών γηπέδων, έχουμε θέση για ολοκληρωμένο σχεδιασμό αθλητικών
υποδομών για ενίσχυση του κοινωνικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού σε όλη την γεωγραφική
επικράτεια της χώρας. Σε αυτό το σχεδιασμό πέραν της δημιουργίας νέων περιφερειακών γηπέδων,
περιλαμβάνονται και η αναβάθμιση υφιστάμενων γηπέδων και η αξιοποίηση των γηπέδων σε
σχολικές μονάδες.

 

Εκλογικό Επιτελείο Ανδρέα Μαυρογιάννη

 

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin